Бизнесът на гости в училище

Колко често сте виждали  звезди вечер? Знаете ли, че 90% от хората трябва да пътуват с километри, за да наблюдават звездите? Защо не можем да виждаме ясно звездите в града? Какво е светлинно замърсяване? Демонстрация на 3D  сцени на светлинно замърсяване, отчетени чрез сателит на NASA. Как се движи светлината по земното кълбо? Как  може да се измери площ на сянка в даден момент от конкретен ден онлайн? Как се променят сенките по време на денонощието? Наблюдение на виртуални залези и изгреви…  

Благодарим на Деница Савова-Георгиева, експерт образование към ЕСРИ България, за отговорите на всички тези въпроси и още много практически демонстрации и интересни факти за светлината по време на онлайн срещата с учениците от 5. клас.   

Включването на представители на бизнеса в учебния процес запознава учениците с практическата приложимост на ГИС технологиите по изучаваните общообразователни предмети. Работата с пространствени данни и информация стимулира  пространственото и критично мислене на учениците. Прилагането на Географски информационни системи (ГИС)  в училище насърчава  интердисциплинарното обучение в класната стая, успоредно с използването на други информационни и комуникационни технологии в образованието.  

Използването на ГИС в училище променя ролите на ученика и учителя. От пасивни получатели на информация учениците се превръщат в активна страна, която създава, обработва, интерпретира, информация по въпроси от реалния свят. 

Срещата е част от двугодишното ни сътрудничество с ЕСРИ България по програма „ГИС в училище“ и е добър пример за връзка между образованието и бизнеса. 

Един отговор

Оставете коментар