УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ В V КЛАС В ОУ "АЛ. Г. КОДЖАКАФАЛИЯТА" ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

   За учебната 2020/2021 година ОУ ” Ал.Г. Коджакафалията” ще осъществи прием в V клас в две паралелки по 25 ученици. Те ще се обучават по иновативна учебна програма, интегрираща информационни технологии, математика и английски език, с възможност за целодневна организация на учебния процес.
   Приемът се осъществява посредством подаване на електронно заявление, което се публикува на електронната страница на училището www.ouagk.com на 16.06.2020 г. Към него трябва да се прикачи сканирано копие от Удостоверението за завършен начален етап в pdf формат, портфолио, удостоверяващо постижения в олимпиади, състезания и конкурси през учебната 2019/2020 г. и документи, доказващи наличие и предимство по социални критерии.
   В еднодневен срок след подаването на заявлението кандидатът получава по електронната поща уникален идентификационен код, в съответствие с чл. 23, ал.1 от ЗЗЛД и Регламент за защита на личните данни на ЕС, чрез който може да провери своя резултат след публикуването на класирането на 26.06.2020 г.